Duurzame Zorg Publieksprijs

Op 7 oktober 2021 vond het jaarlijkse congres Duurzame Zorg plaats. Tijdens dit congres wordt er gekeken naar manieren om de zorg duurzamer te maken en komen bedrijven aan het woord die zich hier sterk voor inzetten. Ook worden er initiatieven besproken die het afgelopen jaar op zijn gezet en daar was de actie #plasticdiabetessoep van Diabetes+ er een van.

Tot onze grote vreugde wonnen wij met deze actie de Publieksprijs voor meest duurzame zorginitiatief. Dat maakt ons natuurlijk trots, maar vooral heel blij omdat we de actie nu nog breder kunnen gaan uitzetten en zo blijven strijden voor minder plastic afval in de (diabetes)zorg.

Over #plasticdiabetessoep

Met het initiatief #plasticdiabetessoep blijven wij aandacht vragen voor onnodig verpakkingsmateriaal. Mensen met type 1 diabetes brengen ongewild heel wat plastic afval teweeg en dat zien wij graag anders. Ook de jonge generatie mensen met type 1 diabetes, zijn zich zeer bewust van dit probleem.

We hebben het tijdens onze actie #plasticdiabetessoep het niet alleen over het overtollige plastic afval gehad, maar ook bijvoorbeeld over ellenlange gebruiksaanwijzingen bij producten die je dag in dag uit gebruikt. Ook dat is onnodig en zou met een simpele QR-code of link naar online informatie opgelost kunnen worden, en vele bomen kunnen besparen.

Het effect van dit initiatief moet leiden tot bewustwording bij de producent en daarmee acties om het diabetesafval en zorgafval in zijn algemeenheid terug te dringen. Het liefst zijn wij dat er op de breedst mogelijke manier naar wordt gekeken. Dus niet alleen minder afval, maar ook minder CO2-uitstoot bij productie en distributie door gebruik van wind-en zonne-energie en compensatie door het aanplanten van bomen. In het najaar staan er vervolggesprekken gepland met de industrie. Zo blijft dit niet bij een eenmalige actie maar gaan we hier langdurig mee aan de slag en blijven we vragen om veranderingen door te voeren.

Het mooie van deze actie is dat hij makkelijk overgenomen kan worden naar patiëntengroepen van andere ziektes, maar ook zorgverleners of ziekenhuizen hiermee aan de slag kunnen onder bijvoorbeeld de noemer #plasticzorgsoep. Samen maken we het verschil.