Het is er!

Het allereerste, gepubliceerde Nederlandse wetenschappelijk onderzoek over gebruik rt-CGM en Kwaliteit van Leven.

Vorig jaar riepen wij je op om mee te doen aan dit onderzoek, en daar werd massaal gehoor aan gegeven. Zo’n 10% van de Nederlandse rt-CGM-gebruikers (893 deelnemers) heeft de vragenlijst ingevuld.

Onderzoekers Per Winterdijk, Henk-Jan Aanstoot en Giesje Nefs zijn hiermee keihard aan de slag gegaan.
Op uitdrukkelijk verzoek van deze wetenschappers, mogen Sensorvergoeding.nl en Diabetes+ samen bekendmaken dat dit artikel nu is gepubliceerd in een wetenschappelijke journal!

De volgende dingen kwamen uit dit onderzoek naar voren:

 • Rt-CGM-gebruikers voelden zich minder beperkt door diabetes, en ze waren tevredener over hun diabetesmanagement. Ze hadden het gevoel meer controle te hebben over hun diabetes en voelden zich veiliger. Doordat de ziektelast kleiner werd, voelden ze zich vaker alsof ze geen diabetes hadden.

 • Er werden ook nadelen benoemd, zoals het voortdurend kijken naar de glucosewaarden, slaapstoornissen, overmatig nadenken over diabetes, RT-CGM die niet zo nauwkeurig was als gewenst, huidirritaties of blauwe plekken. Uit de analyse blijkt echter dat de voordelen tegen de nadelen opwegen.

 • De grootste verbeteringen in kwaliteit van leven, vermoeidheid en diabetes-specifieke problemen zijn te vinden bij rt-CGM-gebruikers die ook een AID (Automated Insulin Delivery, dat wil zeggen: een samenwerkende pomp, algoritme en rt-CGM) hebben.

 • Veel deelnemers vreesden het moment dat ze terug zouden moeten keren naar de ‘oude manieren’.

Concluderend stellen de auteurs:
“Het gebruik van RT-CGM (vooral bij AID) houdt verband met verbeteringen in een breed scala aan domeinen van kwaliteit van leven. Bij het maken van de afweging tussen voordelen en lasten neigen de meeste mensen naar een positieve evaluatie. Gecombineerd met gegevens uit onderzoeken en real-life studies moedigen onze bevindingen beleidsmakers aan om de discussie over bredere toegang tot RT-CGM opnieuw te bekijken. Nu verdere technologische ontwikkelingen gaande zijn, is meer steun voor mensen om de voordelen van RT-CGM te maximaliseren en de lasten te minimaliseren gerechtvaardigd. ”

Kortom, we moeten het echt gaan hebben over brede rt-CGM-vergoeding, Zorginstituut
Wij zijn blij met de uitkomsten, en blij met deze conclusie! Nog meer mooi bewijs dat de rt-CGM bittere noodzaak is.

De onderzoekers bedanken de volgende partijen voor het verspreiden van de vragenlijst:

 • Bas van de Goor Foundation

 • Diabeter

 • Diabetes+

 • Diabetesvereniging Nederland

 • Diabetes Fonds

 • Sensorvergoeding.nl

 • Stichting DON

 • Stichting ééndiabetes

 • Stichting JDRF Nederland.

2023-09-05T11:48:55+02:00
Ga naar de bovenkant