Diabetes+ in je testament

Wil je ook in de toekomst een positieve bijdrage leveren aan het leven van mensen met type 1 diabetes? Overweeg dan om na te laten aan Diabetes+.

Testament

Zonder testament bepaalt de wet wie erft. Het is dus verstandig om je wensen officieel vast te laten leggen. Wil je iets nalaten aan Diabetes+, dan kan dat op twee manieren.

Optie 1: Legaat

Met een legaat laat je een vast bedrag of (onroerend) goed, zoals een kunstwerk of huis, na. De omvang van het legaat ligt vast en daarmee weet je precies wat je aan Diabetes+ schenkt.

Optie 2: Erfstelling

Een erfstelling is een benoeming tot erfgenaam. Erfgenamen krijgen hun erfdeel als alle legaten, boedelkosten en schulden van de nalatenschap zijn afgetrokken. Het erfdeel is variabel omdat het afhankelijk is van de omvang van de nalatenschap. Je kunt bijvoorbeeld een percentage van je nalatenschap aan Diabetes+ nalaten. Dat kan al vanaf 1 procent.

Vrijgesteld van erfbelasting

Een nalatenschap aan Diabetes+ is vrijgesteld van erfbelasting, omdat we een ANBI (algemeen nut beogende instelling) zijn. Zo kan iedere euro aan onze missie worden besteed.

De notaris maakt het testament op

Overweeg je Diabetes+ te laten delen in je nalatenschap? Voor het laten opmaken of wijzigen van een testament is het nodig dat je naar de notaris gaat. De notaris legt jouw wensen vast in een testament.

De notaris heeft hiervoor mogelijk de volgende gegevens nodig:

Stichting DiabetesPlus

Gouwlaan 55

2295 MG  Kwintsheul

KvK nr. 80337651

RSIN nr. 861636235

Vragen over nalaten aan Diabetes+?

Wil je meer weten over het werk van Diabetes+? Of wil je je persoonlijke wensen en de verschillende mogelijkheden bespreken? Voor advies of een persoonlijk gesprek nodigen wij je van harte uit om contact op te nemen met Cas de Heus via cas@diabetesplus.nl of 06-22440603.