ANBI

Inleiding

“Na 3 jaar is Diabetes+ inmiddels een belangrijke speler in het Nederlandse diabeteslandschap, met impact en focus op type 1 diabetes. In het nu, voor een betere morgen. Voor, over en dóór type 1-ers. En daar ben ik ongelofelijk trots op. De kracht van gelijkgestemden en onze ervaringsdeskundigheid is een onmiskenbaar onderdeel van het dagelijkse diabetesmanagement. Samen versterkt en samen borgt een gezondere maatschappij” — Cas de Heus (oprichter).

Dit is het beleidsplan van Diabetes+ (hierna ook wel: de stichting). In het beleidsplan legt het bestuur van de stichting haar (actuele) beleid vast.

‘Van ZonderSuiker naar DiabetesPlus, hoe het begon’

DiabetesPlus is het geesteskind van voorzitter Cas de Heus. Het is geboren uit zijn ‘Zonder-Suikerplan’ dat al dateert uit 2006. Kort nadat bij Cas type 1 diabetes werd vastgesteld, ontwikkelde hij ideeën over hoe de ‘diabeteswereld’ eruit zou moeten zien. Deze ideeën mondden uit in zijn ‘Zonder-Suikerplan’. Het plan lag jarenlang op een zolderplank. Totdat…

Met de komst van Loes Heijmans en Wietske Wits – ook beiden ‘gezegend’ met diabetes type 1 – werd het stof van Cas’ plan geblazen. Het plan kreeg meer vorm. Uiteindelijk werd op 17 september 2020 de stichting: Stichting ZonderSuiker opgericht. Dat was de oorspronkelijke (werk)naam van de stichting. Op 15 maart 2021 is de naam van de stichting gewijzigd in: Stichting DiabetesPlus. Waarom is inmiddels overduidelijk: ‘De why, dat zijn wij’! We delen niet alleen de diagnose type 1 diabetes, maar ook de drive om het verschil met en voor elkaar te maken. We streven naar een betere kwaliteit van leven voor mensen met type 1 diabetes en voor iedereen daaromheen.

Want ‘What’s in it for the patiënt’ staat bij ons bovenaan. Het beste uit elk leven met type 1 halen, dat is onze missie. En na 3 jaar zijn we een partij met impact en inmiddels een belangrijk onderdeel van het Nederlandse diabeteslandschap, met de focus op type 1. Wellicht ten overvloede wijs ik nog even op onze website www.diabetesplus.nl voor informatie over onze activiteiten.

Financiële middelen

DiabetesPlus (Diabetes+) zal ter verwezenlijking van haar doel de daarvoor noodzakelijke (financiële) middelen genereren via donateurs, sponsoren en/of geldschieters. Ook zal zij daartoe samenwerken anderen. Denk daarbij aan de ketenpartners in diabetesland: farmaceuten, producenten van diabetische hulpmiddelen, distributeurs, zorgverleners, zorgverzekeraars en (aanverwante) (goede-doelen-)organisaties. Dit en samenwerken gebeurt altijd met de waarborging van onze fundamentele kernwaarde onafhankelijkheid en onpartijdigheid. Iedere partij, groot of klein, kan bijdragen aan ons goede doel en wordt gelijkwaardig behandelt zonder voortrekkersrol of anderzijds.

ANBI-status

DiabetesPlus heeft de ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling). Deze is verkregen op in 2021. De ANBI-status heeft als voordeel dat donaties/giften of makingen die organisaties en particulieren aan DiabetesPlus doen in beginsel fiscaal aftrekbaar zijn. En DiabetesPlus hoeft ter zake geen schenk- of erfbelasting af te dragen.

Meer informatie over ANBI en de voorwaarden voor het aftrekken van giften vind je op de site van de belastingdienst en op onze donatiepagina waar je ook een rekenmodule vindt. Klik hier.

CBF-keurmerk

Stichting DiabetesPlus is een erkend goed doel. En omdat wij in alles onze kwaliteit uitdragen, willen wij ook de erkenning (van het Centraal Bureau Fondsenwerving, het CBF, het CBF-keurmerk) om dit te borgen. Dit keurmerk wordt door het CBF, als toezichthouder Goede Doelen, uitgegeven. Met deze erkenning laten organisaties zien dat ze voldoen aan strenge kwaliteitseisen. Voor grotere organisaties gelden er uiteraard andere eisen dan voor kleinere. Bij een Erkend Goed Doel kun je ervan uitgaan dat de organisatie daadwerkelijk bijdraagt aan een betere wereld, zorgvuldig omgaat met elke euro, verantwoording aflegt en zich onafhankelijk laat controleren. En daaraan confirmeert DiabetesPlus zich.

Naam en zetel

De naam van de stichting is: Stichting DiabetesPlus. De stichting heeft opgetreden dan wel zal ook optreden onder de naam Stichting ZonderSuiker. De stichting is gevestigd in de gemeente Lansingerland.

Stichting DiabetesPlus beoogt het Algemeen Nut en heeft de ANBI-status van de Belastingdienst sinds 2021, is een CBF erkend goed doel en lid van Goede Doelen Nederland. De stichting is gevestigd in Rotterdam.

Algemene gegevens instelling

Naam: stichting DiabetesPlus

Adres: Gouwlaan 55

Postcode, plaats: 2295MG Kwintsheul

E-mailadres: info@diabetesplus.nl

Telefoonnummer: 0622440603

Rekeningnummer: NL38 RABO 0359 4300 58

RSIN-nummer:861636235

KvK-nummer: 80337651

BTW-nummer:
NL861636235B01

Statutair bestuur van de instelling

Cas, Loes en Wietske vormen samen het operationele orgaan van de stichting en zijn verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding.
dr. Henk-Jan Aanstoot (bestuurder met vakinhoudelijke kennis) en Michel Blonk (penningmeester) vormen het onbezoldigde bestuur van Diabetes+ en worden gevraagd en ongevraagd geadviseerd door de Raad van Advies. Samen met alle vrijwilligers werken zij elke dag aan de missie: leven met type 1 verbeteren.

Doel

 1. De stichting heeft als doel:

–  het verbeteren van de kwaliteit van ]even van diabetes type 1- patiënten; het creëren van een centrale plaats waar informatie op het gebied van diabetes type 1 kan worden gedeeld;

–  het faciliteren van communicatie tussen patiënten, zorgmedewerkers en andere belanghebbenden op het gebied van diabetes type 1;

–  en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. Tot dit doel behoort niet het doen van uitkeringen aan de oprichter of aan hen die deel uitmaken van organen van de stichting.

2. De stichting tracht haar doel onder meer to bereiken door:

– het opzetten van een digitaal interactief voorlichtings-, educatie- en kennisplatform;

– het voorzien in voorlichting, educatie en kennisdeling op het gebied van diabetes type 1.

De stichting beoogt het algemeen nut.

De stichting heeft geen winstoogmerk.

Zie Statuten klik hier (binnenkort)

Missie

‘Waar staan we voor’

Diabetes Plus streeft naar een betere kwaliteit van leven voor mensen met type 1 diabetes en iedereen die ermee te maken heeft en of krijgt. En we doen het samen. Door middel van innerlijke (wils)kracht, persoonlijke benadering, met enthousiasme, eerlijk en transparantie. Gretig, dat zijn wij. Dat is DiabetesPlus.

Visie

‘Waar gaan we voor, wat moet de toekomst brengen’

De verbetering van de kwaliteit van leven van de patiënt met type 1 diabetes. Hoe doe je dat? Leven met T1D is bepaald geen sinecure.

Diabetes Plus streeft ernaar om – uiteindelijk – zoveel mogelijk ‘ketenpartners’ (stakeholders) in diabetesland met elkaar verbinden en verder te gaan dan dat. Zij wil niet alleen de type 1 diabetespatiënten met elkaar verbinden, maar daarbij ook de zorgverleners, de leveranciers/producenten van (diabetische) hulpmiddelen, de farmaceutische industrie en de zorgverzekeraars betrekken. DiabetesPlus tracht dit te doen door het stichten van een – centraal – digitaal en interactief platform vóór en voor een groot deel ook dóór type 1 diabetespatiënten. Alles wat relevant is op één plek, gevoed vanuit de kern, want de why zijn wij. Het platform wil o.m. voorzien in voorlichting/educatie, (het creëren van) diabetes-awereness, patiënt-tot-patiëntcommunicatie en patiënt-tot-zorgcommunicatie. Dat kan bijv. middels een online-vraagbaak, webinars, workshops, video’s, animaties, nieuwsbrieven en nog veel meer.  In het beleidsplan 2023 kunt u meer aanverwante informatie lezen.

Publicatieformulier
Stichting Diabetes+ Publicatieformulier ANBI 2022 PDF
Stichting Diabetes+ Publicatieformulier ANBI 2023 PDF

Jaarrekening
Stichting Diabetes+ Jaarrekening 2022 PDF 

Jaarverslag
Stichting Diabetes+s Jaarrekening 2022 PDF

Contact

Voor vragen, stuur voor al een bericht naar info@diabetesplus.nl of gebruik het contactformulier. 

Samen maken we het verschil!