Hoe het begon

De missie van Cas de Heus start vlak nadat hij zijn diagnose type 1 diabetes in 2006 krijgt. Zijn leven staat op zijn kop, iets wat herkenbaar is voor velen.

Hij droomt erover dat mensen die de diagnose type 1 diabetes krijgen of langer type 1 diabetes hebben terecht komen in een warm bad. Een bad waar je je begrepen, herkend en erkend voelt. Een plek waar je terecht kan als je het even niet meer weet. Waar je educatie ophaalt, je leert omgaan met minpunten, legio gelijkgestemden zijn die je een stapje verder kunnen helpen en waar je aan een half woord genoeg hebt. En plek met plussen. En van die droom, die belofte maakt hij een plan.

Eind 2019 voelt hij dat het tijd is om zijn belofte tot uitvoering te brengen. Hij klopt bij Loes Heijmans aan. Loes is razend enthousiast en denkt meteen groots mee. Wie kan er nog meer helpen? Dat is Wietske Wits van Diabeter.

Cas en Loes lopen begin 2020 het kantoor van Diabeter binnen en na een uur praten met Henk-Jan Aanstoot (of eigenlijk al na 5 minuten) is de kogel door de kerk. ‘Dit gaan we samen doen!’ Het begin van het eerste type 1 diabetes patiënten-initiatief is gezet.

Luister naar aflevering #12 van De Diabetes Podcast waarin Cas voor het eerst zijn hele verhaal van A tot Z met Loes deelt.

Nog een luistertip: aflevering #43 waarin Cas, Loes en Wietske alles vertellen over de zinnige projecten.

Missie

Diabetes+ zet zich in voor een betere kwaliteit van leven voor mensen met type 1 diabetes en alle schillen eromheen; of je nu partner, ouder, kind, vriend, vriendin, sportmaatje, behandelaar of werkgever bent van iemand met type 1. Of je ermee in aanraking bent of nog komt. Het beste eruit halen, dat is onze missie. En dat doen we samen! Helemaal in de tijdsgeest van nu en met een blik op morgen. Laagdrempelig, kleurrijk en voor iedereen.

Diabetes+ is 100% type 1 en 100% patiëntgedreven.

Meedoen? Samen maken we het verschil.

Even voorstellen

Cas de Heus
Cas de Heus
Cas (1973) is de initiatiefnemer van Diabetes+ en ervaringsdeskundige type 1 diabetes sinds zijn 32e. Cas is een marketeer pur sang. Een dag geen idee, is een dag niet geleefd. Zijn kracht ligt in zijn visie, ‘t verbinden van mensen en bedrijven met dezelfde passie en kansen vertalen naar oplossingen.
Loes Heijmans
Loes Heijmans
Loes (1983) is spreker en auteur over leven met type 1 diabetes. Zij kreeg de diagnose op haar 20e. Loes is een ondernemer in hart en nieren (en alvleesklier), die leerde om van haar diagnose haar beroep te maken onder andere als host van Diabetes TV en De Diabetes Podcast.
Wietske Wits
Wietske Wits
Wietske (1977) kreeg op haar 5e de diagnose type 1 diabetes en het is altijd haar wens geweest om iets te betekenen voor mensen met type 1 diabetes. Begonnen als maatschappelijk werkster, heeft zij inmiddels meer de twee decennia ervaring in de type 1 diabeteszorg.

Cas, Loes en Wietske vormen samen het operationele orgaan van de stichting en zijn verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding.
dr. Henk-Jan Aanstoot (bestuurder met vakinhoudelijke kennis) en Michel Blonk (penningmeester) vormen het onbezoldigde bestuur van Diabetes+ en worden gevraagd en ongevraagd geadviseerd door de Raad van Advies. Samen met alle vrijwilligers werken zij elke dag aan de missie: leven met type 1 verbeteren.

Raad van Advies

Prof. Dr. Frank Snoek

Frank is hoogleraar in de medische psychologie en heeft zich tijdens zijn loopbaan toegelegd op het onderzoeken van de mentale kant van diabetes. Als lid van de Raad van Advies levert hij graag zijn bijdrage om de autonomie en kwaliteit van leven van mensen met type 1 diabetes te versterken.

Als onderzoeker heb ik mij de afgelopen decennia toegelegd op het verdiepen en naar de praktijk brengen van onze kennis over de mentale kant van diabetes. Als clinicus heb ik vele jaren volwassenen met diabetes en psychische problemen behandeld en begeleid. Met mijn collega’s ontwikkelden we verschillende behandelprogramma’s ter versterking van het mentale welzijn van mensen met diabetes.

Ik treed toe tot de Raad van Advies van Diabetes+ omdat ik het een mooi initiatief vind dat een belangrijke bijdrage kan leveren aan de versterking van de autonomie en kwaliteit van leven van mensen met type 1 diabetes.

Brigitte Klinkenbijl

Brigitte heeft jarenlang in de diabetesindustrie gewerkt en weet wat er speelt op het gebied van insuline, pompen en glucose monitoring. Haar persoonlijke drijf is altijd geweest om de kwaliteit van leven voor mensen met type 1 diabetes te verbeteren en dat doet ze graag vanuit haar rol als lid van de Raad van Advies.

Onlang heb ik mijn loopbaan carrière afgerond. Ik heb 33 jaar gewerkt in de insuline, insulinepompen en continue glucose monitoring en deed dat over de hele wereld. Afgezien van de commerciële en klinische doelen van de industrie waarvoor ik me al die tijd inzette, is een van mijn belangrijke drijfveren altijd geweest om de kwaliteit van leven voor mensen met diabetes en hun naasten te verbeteren.

Deze verbeteringen kunnen op vele niveaus liggen, van product innovaties en optimale behandelingsvergoedingen, tot het stroomlijnen en centraliseren van relevante informatie en inhoud rondom diabetes. Daarom zeg ik ja tegen Diabetes+ en help graag mee vanuit mijn rol in de Raad van Advies.

Dr. Stefan Cloudt

Stefan is een organisatieadviseur- en onderzoeker die een echte bruggenbouwer is tussen strategie en organisatie. Als lid van de Raad van Advies én ervaringsdeskundige op het gebied van type 1 diabetes fungeert hij graag als klankbord voor het bestuur van Diabetes+.

In mijn werk richt ik me op het – vanuit menselijke maat – analyseren en verbeteren van organisaties, zowel in de wetenschap (Tilburg University) als in de praktijk (The Clou, eigen adviesbureau). Ik zie Diabetes+ als een mooi initiatief van drie bevlogen mensen die het stadium van ervaringsdeskundige al lang voorbij zijn. Hun visie verbindt diverse partijen in het diabetesveld en een sterk groeiende groep vrijwilligers.

Door samenwerking en de mens centraal te stellen, werken we aan het realiseren van de missie van de stichting; betere diabeteszorg en daardoor een betere kwaliteit van leven. Voor mijzelf en voor alle andere lotgenoten. Ik lever als klankbord voor het bestuur daaraan graag mijn bijdrage.

Dr. Inge Van Boxelaer.

Inge is endocrinoloog in het AZ St-Lucas Ziekenhuis in Gent en consulent in het Universitair Ziekenhuis in Gent (in België). Zij is ook voorzitter van de BSED, dit is de Belgian professional Society of Endocrino-Diabetologists. Ze is gepassioneerd door diabetes technologie en richtte daarom Diabetotech op, een educatieplatform dat mensen met diabetes en hun zorgverleners helpt om bij te leren over diabetes technologie.

Ik geloof dat diabetes technologie meer en meer de standard of care wordt voor mensen met diabetes. Deze technologie evolueert echter zeer snel, wat overweldigend kan overkomen. Het is niet altijd makkelijk om te weten welke technologie er beschikbaar is en welke er het beste bij jou past. Diabetesplus komt dus als geroepen. Hun pompbuddy systeem en hun georganiseerde, warme en positieve lotgenotencontact is echt een meerwaarde voor patiënten.

Ik treed graag toe tot de Raad van Advies van Diabetesplus omdat ik wil meewerken aan een betere levenskwaliteit voor mensen met type 1 diabetes. Ik sta als endocrinoloog het bestuur graag bij met raad en daad vanuit mijn expertise over diabetes technologie.