Verantwoording

DiabetesPlus (Diabetes+) onderschrijft verschillende gedragscodes, richtlijnen en regelingen, zoals die van ANBI, CBF en AVG, en borgt daarmee haar kwaliteit als goede doelen stichting.

ANBI

DiabetesPlus heeft de ANBI-status sinds 2021. Dit betekent dat de overheid Diabetes+ erkent als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Giften aan stichting DiabetesPlus mag je daarom aftrekken bij de aangifte van jouw inkomstenbelasting. Wel moet je aan kunnen tonen dat je een gift hebt gedaan, bijvoorbeeld met een bankafschrift. Meer informatie over ANBI en de voorwaarden voor het aftrekken van giften vind je op de site van de belastingdienst en op onze donatiepagina waar je ook een rekenmodule vindt. Klik hier.

Doneer direct online.

CBF

Stichting DiabetesPlus is een erkend goed doel. En omdat wij in alles onze kwaliteit willen borgen willen wij ook de erkenning voor het CBF-keurmerk (Centraal Bureau Fondsenwerving). Deze erkenning is in behandeling bij het CBF met een verwachtte erkenning H2/2023. Dit keurmerk wordt ook door het CBF, als toezichthouder Goede Doelen, uitgegeven. Met deze erkenning laten organisaties zien dat ze voldoen aan strenge kwaliteitseisen. Voor grotere organisaties gelden er uiteraard andere eisen dan voor kleinere. Maar liefst 4,4 miljard euro aan geefgeld staat onder toezicht van het CBF. Bij een Erkend Goed Doel kun je ervan uitgaan dat de organisatie daadwerkelijk bijdraagt aan een betere wereld, zorgvuldig omgaat met elke euro, verantwoording aflegt en zich onafhankelijk laat controleren. En daaraan confirmeert DiabetesPlus zich.

AVG
DiabetesPlus is volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming verantwoordelijk voor de persoonsgegevens die door en namens de organisatie verwerkt worden. De verwerking van persoonsgegevens moet voldoen aan de regels die de wet en ons privacy beleid daaraan stellen. Voor medewerkers en vrijwilligers zijn daarom regels opgesteld voor het (veilig) omgaan met persoonsgegevens. In onze Privacy Verklaring lees je meer over het gebruik van persoonsgegevens waar wij in alle zorgvuldigheid mee omgaan.

Integriteitsbeleid

Vanuit onze maatschappelijke rol hechten wij veel waarde aan het vertrouwen dat de samenleving in ons stelt. Hieruit vloeit vanzelfsprekend voort dat stichting DiabetesPlus op een integere wijze uitvoering aan al haar activiteiten wil geven. Alle vrijwilligers en medewerkers worden geacht te handelen binnen de wet- en regelgeving en de algemeen aanvaarde maatschappelijke normen en waarden. Hoe we binnen DiabetesPlus met elkaar en de (bedrijfs)eigendommen omgaan hebben wij vastgelegd in onze gedrags- en huisregels. Het melden van een potentieel tegenstrijdig belang dat van (materiële) betekenis voor de stichting kan zijn wordt direct zorgvuldig in behandeling genomen. Meer info (PDF)

Gedragscode

DiabetesPlus is persoonlijk en oprecht. In alles. Dat is de kern en kracht van onze organisatie. Hier handelen we naar en dat is vastgelegd. Hoe wij omgaan met elkaar. Met iedereen die aan de stichting is verbonden. We zijn een vangnet van gelijkstemden, voor elkaar en creëren daarbinnen een prettige en vooral veilige en humane (werk)omgeving en kunnen daarbinnen altijd vertrouwen op onze fundamentele waardes: inlevingsvermogen, ervaringsdeskundigheid, vernieuwend, oprechtheid, betrokkenheid en veiligheid. Er zijn voor elkaar, dóór elkaar. ‘What in it for the patiënt’, staat bij DiabetesPlus centraal. Net als onze plus. Altijd. Gedragingen en klachten nemen we in alles uiterst serieus en maken samen waar nodig van een minpunt een pluspunt.

Voor meldingen omtrent gedragingen kan er contact worden opgenomen met onze vertrouwenspersonen Wietske Wits via wietske@diabetesplus.nl.

Lees onze gedragscode hier. (pdf)

Klachtenprocedure

Algemeen

Dit is een protocol voor de klachtenbehandeling van DiabetesPlus. DiabetesPlus beschouwt een klacht als een direct signaal waarmee wij streven naar verbetering van onze dienstverlening en activiteiten. Daarom horen wij het graag van je als iets niet naar wens verloopt of is verlopen. Dit geeft ons de mogelijkheid iets uit te leggen, eventueel goed te maken en vooral ervan te leren.

Wat verstaat DiabetesPlus onder een klacht?

Een klacht is een schriftelijke of mondelinge uiting van ontevredenheid over de geboden diensten en/of activiteiten van de organisatie DiabetesPlus.

Algemene richtlijnen

 • Alle klachten worden geregistreerd en binnen 5 werkdagen in behandeling genomen. Indien een klacht niet binnen die termijn afdoende behandeld kan worden, ontvang je binnen 5 werkdagen een voorstel over de verdere afwikkeling.
 • Jouw klacht wordt altijd vertrouwelijk behandeld.
 • Klachten die anoniem worden ingediend of niet leesbaar zijn, kunnen niet in behandeling worden genomen.
 • Uitgangspunten bij het afhandelen van een klacht zijn:
  • Snelle behandeling
  • Hulpvaardigheid en oplossingsgericht
  • Verstrekken van duidelijke informatie
  • Persoonlijk

Procedure indienen en afhandeling van klachten

Er zijn verschillende manieren om een klacht in te dienen:

 1. Per e-mail naar opgeleide en ervaren vertrouwenspersoon Wietske Wits via wietske@diabetesplus.nl Vermeld s.v.p. je contactgegevens inclusief telefoonnummer) in je e-mail, zodat wij kunnen nagaan of je gegevens reeds bij ons bekend zijn.
 2. Per post. Stuur uw brief naar DiabetesPlus, t.a.v. Klachtenprocedure, Jaap ter Haarsingel 10, 2652 GK Berkel en Rodenrijs. Vermeld s.v.p. je contactgegevens inclusief telefoonnummer in je brief.

Ad. 1 en 2 Schriftelijke klachten (ingediend per e-mail of post)

Je krijgt binnen 5 werkdagen na ontvangst van je schriftelijke klacht telefonisch een reactie, tenzij je aangeeft dat je op een andere wijze een reactie wenst. Mochten we niet voldoende informatie van je hebben ontvangen om de klacht te behandelen, dan wordt er telefonisch of per e-mail contact opgenomen.

Heb je algemene vragen, ook na het lezen van onze kwaliteitsregels, stuur ons dan een bericht op info@diabetesplus.nl. We helpen je graag, want onze plus staat voor een optelsom van jou en ons opgeteld. Samen maken we ’t verschil!